Научный журнал

Вестник Инновационного Евразийского университета

Подать статью на рассмотрение редколлегии и рецензирование

+7 (7182) 31-64-83

journal@ineu.kz

Назад

«Өзiн-өзi тaнy» пәнiн оқытy apқылы оқyшылapдың pyхaни-aдaмгepшiлiк құндылықтapын қaлыптacтыpy

Аннотация:

Берілген мақалада мектеп бағдарламасына енгізілген «өзін-өзі тану» пәнінің мақсат-міндеттері және пәннің жас ұрпаққа тәрбиесіндегі орны жан-жақты қозғалды. Адамгершілік тәрбие мәселелерін қарастырған ғалымдар еңбектері негізгі нысанға алынады. Оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру жолдары көрсетіледі.

Открыть статью
Год выпуска журнала: 2016
Номер журнала: 3(63)