Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру

Жаңа шыққан нөмірі

№2(70),
2018
Шығарылымды жүктеу

Ғылыми бағыттар

Номерлер мұрағаты

Журнал туралы

«Инновациялық Еуразия университетінің хабаршысы» ғылыми журналы 1998 жылғы желтоқсаннан бастап шығарылады.

Журналда физика-математикалық, техникалық, биологиялық, химиялық-технологиялық, экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық және олармен шектес ғылымдар саласындағы, экология, халықаралық ғылыми байланыстар бойынша түпнұсқалық әрі бұрын басылмаған зерттеулер нәтижелері туралы мақалалар сонымен қатар жас ғалымдардың зерттеулері жарияланады.

Журналда жариялау үшін әртүрлі бағыттар бойынша мақалалардың қолжазбалары, сонымен қатар бұрын жарияланған жұмыстарға қысқаша түсініктеме, ғылыми конференциялар мен кеңестер туралы ақпарат, монографияларға рецензиялар қабылданады. Журнал мақалаларының толық түйіндемесі болу керек.

Журналда отандық және шетелдік авторлардың қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдеріндегі мақалалар жарияланады. Мерзімділігі: журнал жылына 4 рет (тоқсан сайын) шығарылады.

Журнал Қазақстан Республикасының аумағында, ТМД елдері және алыс шетелдерде таралады.

ISSN 1729-536Х

Ғылыми мақаланың құрылтайшысы: Инновациялық Еуразия университеті.

2007 жылғы 10 қазанда Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі берген тіркеу куәлігінің № 8712-Ж.

Мақалалар мұрағаты
Дискурстың ғылыми теориясы

Аннотация: Мақалада зерттеушілердің Интернетті, когнитивтік категорияларды, ауыспалы және гипермәтіндік тұрғыдан дискурстың ішкі ерекшеліктері ретінде зерттеуге арналған лингвистикалық теорияларды дамытудың өзектілігіне байланысты «дискурс» ұғымында әртүрлі қызығушылығы көрсетілген.

Аннотация: Мақалада компанияның тиімділігімен басқару жүйесінде нәтижесіндегі нақты фокус және бірегей мақсатқа барлық ұйымдастырушылық элементтердің келісімді қозғалысының айқындалуы көрсетіледі. Бұл мақсаттар ағашын құрастыру және тиімділiктің бақылаушы көрсеткіштері мен бақылау үшін ұдайы критикалық аймақтарын анықтау арқылы жүзеге асырылады. Соның салдарынан компанияның құны ұлғаяды.

Көненің көзі - дананың сөзі

Аннотация: Мақал-мәтел дегеніміз - халықтың нақыл сөздері, белгілі бір ойды ықшам түрде, ұтымды, өткір етіп айтып беретін сөз. Мақал менен мәтелдер - ауыз әдебиетінің ең байырғы, ең көне түрі: ол ғасырлар бойы халықтың ұқыптап сақтап келген еңбек тәжірибесінің жиыны, ой-пікірінің түйіні, аңсаған асыл арманының арқасы, өмір-тіршілігінің айнасы, көнеден жаңаға, атадан балаға қалдырып келе жатқан, тозбайтын, тот баспайтын өмірлік өшпес мұрасы Мақал-мәтелдерді дана бабаларымыздан қалған аталар сөзі десе де болады. Демек, бұл - ұлт даналығын араға талай ғасырлар салып, бүгінгі ұрпаққа нақыш-бояуын солғындатпай, мән-мағынасын бәсеңдетпей, көркемдігі мен бейнелілігін жоғалтпай, тұтас жеткізіп отырған ана тіліміздің құдіретті күші. Бұл - даналықтың бір бұлағы тіл деген сөз.