Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру

Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру

Аннотация:Мaқaлaдa бacтaуыш мектеп – үздіксіз білім берудің бастапқы сатысы, осы кезеңнің жетістігінен адамның болашағы айқындалатыны баяндалады. Оқу-тәрбие үдерісінде оқушылардың жетістіктерін қалыптастыру – бастауыш мектептің басты проблемасы екені сипатталады. Бастауыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрі әлеуметтік-педагогикалық проблема тұрғысынан қарастырылады. Оқытудың құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының жетістіктерін қалыптастырудың жолдары көрсетіледі.

Шығарылған жылы:2016
Журнал номері, №:2

Мақаланы жүктеу
A.К. Caтынcкaя, Ш.Б. Acaиновa. Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру // «Инновациялық Еуразия университетінің хабаршысы». 2 URL: http://vestnik.ineu.edu.kz/kaz/articles/328/ (13.11.2019).