Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Д.С. Свидерская

Журнал номері, №: 2018. № 1

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Сапа менеджменті жүйесін енгізу (СМЖ) кез-келген өндіріс үшін маңызды қадам болып
табылады. Сапа менеджменті жүйесін енгізудің және оның дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне ғана емес, одан әрі табысты дамуына байланысты. Сапаны
басқару арқылы ұйымның құрылымын жақсарту ғана емес, сонымен қатар процестер мен олардың
нәтижелері.
Мақсаты – кәсіпорынның орнықты дамуында сапа менеджменті жүйесінің рөлін және біздің
елімізде сапа менеджменті жүйесін енгізу проблемаларын зерттеу.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Автомобиль жолдарының құрылысында сапа менеджменті жүйесінің элементтерін енгізудің артықшылықтары

Аннотация: Жол сапасын басқару тұжырымдамасының негізгі қағидалары анықталды және жүйені үш
деңгейде басқаруды қамтамасыз ету үшін шешілетін міндеттер: стратегиялық, тактикалық және
операциялық.

Журнал номері, №: 2014. № 3

Функциялық мақсаттың сүзбенің продуктінің өндірісінің технологиясының өзгешелігі

Аннотация: Бұл айтылмыш мақалада сүзбенің, нешінші көрінген кəсіпорынға жəне от қосымша шығынның
өндірушісінен деген емес сұрамаппын на оның игерушілігіне жетімді продуктінің технологиясының
зертте нəтижелері баянда, ал да ие бол биологиялық жəне азықтық бəспен арқасында витаминның
игерушіліктің, макро жəне микроэлемент, биологиялық белсенді жəне пектиндық зат.

Шұжық өнімінің жаңа түрін өндіруде өсімдік шикізатын қолдану

Аннотация: Бұл мақаладашұжықтың бұйымының жаңа көрінісінің зерттемесінің технологиясы қара, мен
қолданыс натурал азықтық үстемелердің.

Құрылыстағы сапаның тексерісі

Аннотация: Айтылмыш мақалада қазіргі құрылыс саласындағы сапа қамсыздандыру, құрылыс
материалдардың сапа пайдалануы, конструкциялардың тексерісінің əдістері сұрақтары, өндіріс
жұмыстары кезіндегі ақаудың себептері қарастырылған.

1