Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Н.Б. Рудица

Журнал номері, №: 2018. № 2

Заманауи Қазақстандық қоғам және білім

Аннотация: Бұл мақалада білімге деген пікірлері, генезистік талдау арқылы элементтік, функционалдық
және мақсаттық түрде байланыс жүйелері қарастырылады. Сондай – ақ Қазақстан Республикасының
егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде, қазіргі ұлттық білім доктринасының мәні баяндалады.

Автор: Н.Б. Рудица

Жастардың құндылықтық бағдарлардың қалыптастыруы

Аннотация: Бұл мақалада замануи қазақстандық қоғамдағы жастардың бүгінгі қиыншылықтары мен
қарама-қайшылықтарының бағалы мінездерін өзгерту ұсыныстары мен мазмұнын үйренуге талпыныс
жасалды. Біздің қоғамдағы, бірінші кезекте экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани салаларда болып
жатқан өзгерістер жастардың бағалы бағдарына әсеретеді.

Автор: Н.Б. Рудица

Журнал номері, №: 2017. № 3

Қазіргі әлемде диаспоралардың маңызы және олардың әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдіске ықпалы

Аннотация: Осы мақалада диаспоралардың қалыптастырылуы, олардың мәні мен әлеуметтік-экономикалық,
саяси үрдістерге ықпалы, сонымен қатар қазіргі уақытта алатын орны мен мәні, ұлттық-аймақтық
және мемлекеттің пайда болуына жасайтын ықпалы.

Жастардың құндылықтық бағдарлардың қалыптастыруы

Аннотация: Бұл мақалада замануи қазақстандық қоғамдағы жастардың бүгінгі қиыншылықтары мен
қарама-қайшылықтарының бағалы мінездерін өзгерту ұсыныстары мен мазмұнын үйренуге талпыныс
жасалды. Біздің қоғамдағы, бірінші кезекте экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани салаларда болып
жатқан өзгерістер жастардың бағалы бағдарына әсеретеді.

Журнал номері, №: 2016. № 2

Жоғары білім беру жүйесін реформалаудың басқару үрдістері

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан Республикасының жоғары білім беру, соның ішінде жоғары білім беру
жүйесінің дамуына жаһандық үрдістері талқыланады. Сондай-ақ олар қарастырылады және
процестер болып табылады. Талданатын инновациялық бағытқа негізделген дамудың постиндустриялық кезеңде, көшу анықталады. Мемлекет инновациялық қызметінің бір бөлігі ретінде,
оның дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін келешегін айқындайтын стратегиялық фактор ретінде
зияткерлік капитал саналады. Мұның барлығы тиімді ресурстарын басқару жөніндегі іс-шаралар
әзірлеуді көздейді.

Қазақстанның демографиялық жүйелері және олардың ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстанның демократиялық саясатының теоретикалық аспектілерінің ерекшеліктері қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының демографиялық жағдайының талдауы мен мәселелеріде зерттелген. Бұл мақалада демографиялық саясатының міндеттері және мемлекеттегі демографиялық жағдайдын жақсаруына әсер ететін жолдар ашылады. Демографияның тенденцияларын ескере отырып, жаңаша әдіс қолдану жағы тағы бар. Теоретикалық талдауларга әсер ететін жолдар ашылады.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің дамуы мен құрылымы

Аннотация: Берілген мақалада Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің құрылымы мен
дамуының басты концепциялары қарастырылады. Жоғары білім беру жүйесінің басқармасының
саясатын жуйеленуін қарастырады және уақыт өте өзгеріске ұшырайды. Ол басқарудыңжаңа
әдістері және жауапкершілікке көңіл бөлуді қарастырады. Басқарудың демократиялық жолдары,
жоғары оқу орындарында үлкен өзгеріске ұшырайды. Жоғары оқу орындары субъект болып келеді,
сонымен қатар білім берудің жаңа жолдары ашылады.
Ең негізгі ашынаулы факторлар ретінде жұмыс берушілер, академиялық қоғамдастықтар,
түлектерді компоненттік түрде идентификациялау негізге алынады. Есесіне жұмыс беру аясында
кәсіби тұрғыдан алғанда жоғары нәтижеге жетімен қатар, оны қамтамасыз ету керек.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Қазақстанның демократиялық саясаты

Аннотация: Берілген мақалада Қазақстанның демократиялық саясатының теоретикалық аспектілерін ерекшеліктері қарастырады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының демографиялық жағдайының талдауы мен мәселелері. Бұл мақалада демографиялық саясатының міндеттері және мемлекеттегі демографиялық жағдайдын жақсаруына әсер ететін жолдар ашылады. Бүгінгі танда халыққа жаңадан салынған үйлерді тиімді етіп салу мен сату ең басты назарда болмақ. Қазіргі таңда республиканы баспана алана айналдыра ртырып басшылық назарына сапаға көп көңіл бөледі.

Оқу орындарында студенттерді оқуға уәждеуге әсер етуінің ерекшеліктері болады

Аннотация: Мақалада әлеуметтендіру процесі жас ұрпақты жаңа жүйесін нарықтық қарым-қатынастар, ескере отырып, оның бейімдеу әлеуметтік-мәдени ортада. Жоғары білім алуға деген талпынысқа негізделген әлеуметтік мотивацияның дамуы қазір аса өзекті болып келеді, ол әлеуметтік және білім беру саласында жаңа нарықтық тенденцияларды ескереді.
Студенттер қауымының проблемаларына деген қызығушылықтың артуы оқу қызметінің мотивациясы, студенттердің мотивациялық ықыластары мен құндылықты бағдарлары, жоғары оқу орындары студенттерінің әлеуметтік жағдайы туралы, жоғары білім жүйесіне және ЖОО-да оқыту сапасына деген қатынас жайлы эмпирикалық әрі теориялық материалдың жинақталуына әкеледі.

Әлеуметтік диагностика басқарудың теориялық және әдістемелік мәселелері

Аннотация: Қазіргі қағаз әлеуметтік диагноз талдауға тырысады. Қоғамдық өмірдің экономикалық, психологиялық, демографиялық, құқықтық және басқа да салалардағы факторлардың мазмұнын анықтау негізгі мақсаты әлеуметтік диагноз. Ол әлеуметтік диагностика тұжырымдамалық мазмұндағы белгісіздік талдайды. Қазақстандық қоғамның әлеуметтік дамуына алгоритмінің жалпы сипаттамасы. Жоғары оқу орындары арасында нарықтық қарым-қатынастарды құру, негізінен бағытталған механизм.

1 2