Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Н.Б.

Журнал номері, №: 2016. № 2

Жоғары білім беру жүйесін реформалаудың басқару үрдістері

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан Республикасының жоғары білім беру, соның ішінде жоғары білім беру
жүйесінің дамуына жаһандық үрдістері талқыланады. Сондай-ақ олар қарастырылады және
процестер болып табылады. Талданатын инновациялық бағытқа негізделген дамудың постиндустриялық кезеңде, көшу анықталады. Мемлекет инновациялық қызметінің бір бөлігі ретінде,
оның дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін келешегін айқындайтын стратегиялық фактор ретінде
зияткерлік капитал саналады. Мұның барлығы тиімді ресурстарын басқару жөніндегі іс-шаралар
әзірлеуді көздейді.

Қазақстанның демографиялық жүйелері және олардың ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстанның демократиялық саясатының теоретикалық аспектілерінің ерекшеліктері қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының демографиялық жағдайының талдауы мен мәселелеріде зерттелген. Бұл мақалада демографиялық саясатының міндеттері және мемлекеттегі демографиялық жағдайдын жақсаруына әсер ететін жолдар ашылады. Демографияның тенденцияларын ескере отырып, жаңаша әдіс қолдану жағы тағы бар. Теоретикалық талдауларга әсер ететін жолдар ашылады.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің дамуы мен құрылымы

Аннотация: Берілген мақалада Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің құрылымы мен
дамуының басты концепциялары қарастырылады. Жоғары білім беру жүйесінің басқармасының
саясатын жуйеленуін қарастырады және уақыт өте өзгеріске ұшырайды. Ол басқарудыңжаңа
әдістері және жауапкершілікке көңіл бөлуді қарастырады. Басқарудың демократиялық жолдары,
жоғары оқу орындарында үлкен өзгеріске ұшырайды. Жоғары оқу орындары субъект болып келеді,
сонымен қатар білім берудің жаңа жолдары ашылады.
Ең негізгі ашынаулы факторлар ретінде жұмыс берушілер, академиялық қоғамдастықтар,
түлектерді компоненттік түрде идентификациялау негізге алынады. Есесіне жұмыс беру аясында
кәсіби тұрғыдан алғанда жоғары нәтижеге жетімен қатар, оны қамтамасыз ету керек.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Қазақстанның демократиялық саясаты

Аннотация: Берілген мақалада Қазақстанның демократиялық саясатының теоретикалық аспектілерін ерекшеліктері қарастырады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының демографиялық жағдайының талдауы мен мәселелері. Бұл мақалада демографиялық саясатының міндеттері және мемлекеттегі демографиялық жағдайдын жақсаруына әсер ететін жолдар ашылады. Бүгінгі танда халыққа жаңадан салынған үйлерді тиімді етіп салу мен сату ең басты назарда болмақ. Қазіргі таңда республиканы баспана алана айналдыра ртырып басшылық назарына сапаға көп көңіл бөледі.

Оқу орындарында студенттерді оқуға уәждеуге әсер етуінің ерекшеліктері болады

Аннотация: Мақалада әлеуметтендіру процесі жас ұрпақты жаңа жүйесін нарықтық қарым-қатынастар, ескере отырып, оның бейімдеу әлеуметтік-мәдени ортада. Жоғары білім алуға деген талпынысқа негізделген әлеуметтік мотивацияның дамуы қазір аса өзекті болып келеді, ол әлеуметтік және білім беру саласында жаңа нарықтық тенденцияларды ескереді.
Студенттер қауымының проблемаларына деген қызығушылықтың артуы оқу қызметінің мотивациясы, студенттердің мотивациялық ықыластары мен құндылықты бағдарлары, жоғары оқу орындары студенттерінің әлеуметтік жағдайы туралы, жоғары білім жүйесіне және ЖОО-да оқыту сапасына деген қатынас жайлы эмпирикалық әрі теориялық материалдың жинақталуына әкеледі.

Әлеуметтік диагностика басқарудың теориялық және әдістемелік мәселелері

Аннотация: Қазіргі қағаз әлеуметтік диагноз талдауға тырысады. Қоғамдық өмірдің экономикалық, психологиялық, демографиялық, құқықтық және басқа да салалардағы факторлардың мазмұнын анықтау негізгі мақсаты әлеуметтік диагноз. Ол әлеуметтік диагностика тұжырымдамалық мазмұндағы белгісіздік талдайды. Қазақстандық қоғамның әлеуметтік дамуына алгоритмінің жалпы сипаттамасы. Жоғары оқу орындары арасында нарықтық қарым-қатынастарды құру, негізінен бағытталған механизм.

Журнал номері, №: 2015. № 3

Жастардың құндылықтық бағдарлардың қалыптастыруы

Аннотация: Бұл мақалада замануи қазақстандық қоғамдағы жастардың бүгінгі қиыншылықтары мен қарама-қайшылықтарының бағалы мінездерін өзгерту ұсыныстары мен мазмұнын үйренуге талпыныс жасалды. Біздің қоғамдағы, бірінші кезекте экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани салаларда болып жатқан өзгерістер жастардың бағалы бағдарына әсеретеді. Зерттеу авторлары қазақстандық жастарының арасында сауалнама жүргізді, оның мақсаты 14-17 жас аралығындағы жастардың құндылық бейімделуі анықтау болды.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін басқаруға бейресми қатынастардың ықпалы

Аннотация: Мақалада бейресми қатынастардың туындау проблемасы, олардың кәсіпорындар мен
ұйымдардың қызметін басқаруға ықпалы қарастырылады. Бейресми қатынастар немен реттеледі,
сондай-ақ өтпелі кезеңнің қазіргі әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайларын
уақытылы бейнелейтін бейресми тәжірибелердің пайда болуы зерттелген.

Автор: Н.Б. Рудица

Журнал номері, №: 2014. № 4

Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы тиімді саясатты қалыптастыру

Аннотация: Мақалада шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайларындағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылды. Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әлеуметтік тұрақтылық, тамақтану қажеттілігін қанағаттандыру, импорттан тәуелсіздік, өз азық-түлік тауарларын өндіруді дамыту, азық-түлікпен қамтамасыз етуді тұрақтандыру үшін резервтік қорлар құру сияқты мемлекеттік мүдделерді қорғау стратегиясы қажет.

Кедендік одақ елдерінде көлеңкелі экономиканың қалыптасу детерминанттары мен факторларының сипаттамасы

Аннотация: Мақалада нарықтық бастамаларға негізделген шаруашылық жүйенің ажырамас элементі көлеңкелі экономика болып табылатыны негізделеді. Соңғы он жылдықтағы реформалардың нәтижесінде пайда болған Кедендік Одақ елдеріндегі көлеңкелі экономиканы қалыптастыратын дәстүрлі және жаңа детерминанттар аталған. Көлеңкелі экономиканың факторлары айқындалған, олардың қазіргі уақыттағы жіктелуі берілген.

1 2