Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Т.

Журнал номері, №: 2015. № 2

2020 жылға дейін Качир ауданының ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясын іске асырудың инвестициялық бағдарламасы

Аннотация: Мақалада ауданның ауыл шаруашылығын дамату стратегиясының негізгі басымдықтары,
сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенге инвестиция салу қарастырылады, олардың саланы дамыту үшін
қаншалықты қажет екендігіне талдау жасалады. Ауданның ауыл шаруашылығын және
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың инвестициялық саясатының тиімділігін арттыруға ықпал
ететін негізгі факторлар анықталған.

Халық санының өсуін статистикалық талдау

Аннотация: Бұл мақалада 2004-2013 жж. аралығында Павлодар облысындағы халық саны
өсуінің статистикалық талдауы келтірілген. Демографияның көп жылдық дамуының сандық
мәліметтерінің динамикасын зерттеу арқылы еліміздегі халық арасында орын алып отырған табиғи
қозғалыс көріністерінің өзгерістерін анықтай аламыз. Халық санын статистикалық талдау елімізде
саяси-әлеуметтік бағдарламалар жасауда маңызды. Мақалада Павлодар облысы бойынша халық
санының динамикалық өсу қарқыны мен оның трендтік моделі келтірілген.

Кәсіптік білім беруде тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолданудың педагогикалық шарттары

Аннотация: Бұл мақалада түрлі білім беру жүйелерінің болашақ мамандарын дайындау бойынша
агротехникалық университеттің жұмыс тәжірибесі негізінде студенттерге кәсіптік білім беруде
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологияларын қолданудың педагогикалық шарттары қарастырылған.
Кәсіптік білім беру барысында студенттерді тұлға ретінде дамытуда оқу іс-әрекетін ұйымдастыруды
тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиясын қолдану арқылы жүргізудің бүгінгі күн талаптарын ескере
отырып, жұмыстар жасауға әсері мол. Бұл бағытта педагогика ғылымы мен практикасына қатысты
ұлы педагогтар мен ғалымдар еңбектеріндегі идеялар мәнін талдау біздің жасаған зерттеу
жұмысымыздың бір бағыты болып табылады. Келесі маңызды бағыт ретінде білім берудің дәстүрлі
және жаңа парадигмалары талданды. Бұл жұмыстар кәсіптік білім беруді жетілдіруге оң әсер ететін
педагогикалық шарттарды анықтауға көмектеседі.

Журнал номері, №: 2014. № 4

Ригидтілік интернет-тәуелділіктің элементі ретінде

Аннотация: Мақала интернет-тәуелділіктің теориялық аспектілеріне, сонымен қатар студент жастарға интернет-тәуелділіктің әсерін талдауға және ригидтілікті зерделеуге арналған. Мақалада интернет-тәуелділіктің түрлері зерделенген, оның туындауының негізгі белгілері аталған. Студенттерде интернет-тәуелділікті анықтау үшін зерттеу жүргізлді, сонымен қатар осы тәуелділіктің алдын алу бойынша ұсыныстар жүйесі берілді.

Журнал номері, №: 2014. № 3

Кəсіпорында келіспеушілілті тəртіптің сындарлы стратегиясының құрылымы

Аннотация: Мақала М. Дойча шатағы түрлері құрылымдарын, шатақтың даму кезеңдердін қарастырады.
Бұл келіспеушіліктің адам тіршілігінің өмір сүруіне əсер етуі серпімділігі көрсетілген. Теориялық
материялдың зерттеу нəтижесінде кəсіпорынның қызметінің тиімділігі үшін барлық қызметкерлеінің
жақсы. Əлеуметтік ө психологиялық ахуалы жəне психологиялық қауіпсіздігі маңызды болып
табылады.

Кəсіптік жəне техникалық білім берудің жасөспірім шақтағы девианттық мінез-құлықтың пайда болуының себептері

Аннотация: Мақала девианттық тəртіптің өзгерісі мен жасөспірімнің техникалық жəне кəсіби білімнің
жүйесіндегі оқушы Мақала арналады теориялық сараптама мақала девианттық тəртіптің себебінің
қағидалы сарала- ара құралым жəне окитын –жас өспірін тұлғасының бол- ара техникалық жəне
кəсіби білімнің жүйесінде арнаулы, авторлар ұсыныстарды үшін колледждің психологияларының ұсын-
ара мақалада таныс- себеп, жасөспірімнің девиантного тəртібінің, келесі əлеуметтік-психологиялық
факторы тұрақтандыр-тəртіпті: отбасының рөлінің аталған, рухани адамдық жөн-жоралғы,
жасөспірімнің ішкі психологиялық күй, онын əлемге деген қатынасы.

Сайттың WEB-жаса қиюының талғамының мəселесі

Аннотация: Мақалада қойылған есептен тəуелділікте топтарға сайттар бөлу талпыныс істеп жасалынған.
Оның жасаулар əдістер суреттеп айтған сайттан таңдаұлы түрден шығып. Программалық код
дербес шығарған ішіндегісімен басқарулар арнайы жүйелердің қолдануы қарастырылған, арнайы
білімдерді талап етпейді жəне сайттың əзірлеулері уақыты маңызды қысқартып жатыр.

Функциялық мақсаттың сүзбенің продуктінің өндірісінің технологиясының өзгешелігі

Аннотация: Бұл айтылмыш мақалада сүзбенің, нешінші көрінген кəсіпорынға жəне от қосымша шығынның
өндірушісінен деген емес сұрамаппын на оның игерушілігіне жетімді продуктінің технологиясының
зертте нəтижелері баянда, ал да ие бол биологиялық жəне азықтық бəспен арқасында витаминның
игерушіліктің, макро жəне микроэлемент, биологиялық белсенді жəне пектиндық зат.

Əлемнің көркем суреті сияқты объективті ақиқаттықтың авторлық модельдеуінің үдерісі

Аннотация: Бұл мақалада əлемнің көркем суретінің қағидалы аспекттері сияқты объективті ақиқаттықтың
авторлық модельдеуінің үдерісінің қара.

Журнал номері, №: 2014. № 1

Кепілгдегі жылжымайтын мүлікті өндіріп алуға жүгіну туралы азаматтық даулардың ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада кепілге салынған жылжымайтын мүлікті өндіріп алуға жүгіну туралы банктермен болатын азаматтық даулардың еркешеліктері қарастырылған. Осы санаттағы істер бойынша сот тәжірибесі зерттелген.

1 2 3