Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Т.

Журнал номері, №: 2015. № 3

Қазақстан Республикасының өнеркәсiптiк кәсiпорындарын маркетингтiң жүйесiн басқарудың тұжырымдамалық негiзi.

Аннотация: Осы мақалада қаралған Қазақстан Республикасының өнеркәсiптiк кәсiпорындарының маркетингтiң жүйенiң басқаруының негiздерiн теориялық аспектiлер. Үшiн маркетинг жоспарлауы әбден көкейкестi кәсiпорын болғандықтан. Әдеттегiдей өнеркәсiптiкке, сонымен қатар тұтынушы нарығында, ұсыныс сұранысты асады, демек әр нақты тұтынушыда күрестi жүредi. Сату көлемi, сатып алушыларды санды өсумен және нарық сатушыларда ол өз сатып алушыларды зерттеуде қажеттiлiк туындайды - сатып алуға, уәждеменiң жанында олардыңның қажеттiлiгi, мiнез-құлық. Әр сатушы, тұтынушы зерделенiп, сату мүмкiндiк туғызатын (сатушының мiнез-құлығын ереже) стандартты үлгi құруға тырысады.

Автор: Қабиев.Т.К.

Автомобиль жолдары – Қазақстан Республикасының көліқтік-коммуникациялық кешеңінің элементі

Аннотация: Осы мақалада Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары дамуы сұрағы қарастырылған. Автомобиль жолдары дамуы қазіргі жағдайда талдауы өткізілген. Сонымен қатар автомобиль жолдарының дамуы аймақтық экономикаға әсерлігі.Автомобиль жолдарын дамуы жетілдіру жолдары ұсынылған.

Павлодар облысы халқының өсуін корреляциялық-регрессиялық талдау

Аннотация: Бұл мақалада Павлодар облысының өңірлері бойынша 2009-2013 жылдардағы туу үрдісінің
корреляциялық-регрессиялық талдауы келтірілген. Аталмыш талдау әлеуметтік факторларға
байланысты халықтың табиғи қозғалысының деңгейін анықтауда маңызы зор. Факторлық белгі
ретінде өңірдегі мың адамға шаққандағы ажырасу мен жалпы алаңның ш.м. 1 адамға шаққандағы
орташа есеппен халықтың үймен қамтамасыз етілуі көрсеткіштері алынды. Алынған нәтижелер
бойынша факторлық және нәтижелік белгі арасында тығыз байланыс бар екені анықталды.

Мектептің орта буынына көшуге оқушының бейімделуі кезеңіндегі педагогтың қызметі

Аннотация: Аталған мақалада мектептің бесінші сынып оқушыларының орта буынға көшкен кезде толқулары мен өздерін қолайсыз сезіну жағдайын анықтайтын негізгі себептер қарастырылған. Бейімделу кезеңінде тиімді өтуді ұйымдастыратын оқушылардың шығармашылық аспектілері ашылады. Процестің психологиялық-педагогикалық алып жүруіне бейімдеу жүйелі түрде өткізілуі тиіс.

Отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жол турaлы cұрaққa

Аннотация: Бұл мaқaлaдa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жолдың рөлі мен түcінігі aнықтaлғaн. Қaзіргі уaқыттa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялық жол отбacымен жұмыcтa кең тaрaғaн. Бұл мaқaлaдa отбacылық кеңеc берудегі cтрaтегиялықжол жүйелік және құрылымдық жолмен caлыcтырылып қaрacтырылғaн.Отбacылық пcихотерaпияның бұл түрі мәcелені шешуге aрнaлғaн бұл бaғыттың пcихотерaпевтері отбacы мүшелерінің жеке бac ерекшеліктеріне емеc, aдaмның жетіcтіктерін қaрacтырмaйды.

Бастапқы сынып балаларын мектептегі оқытудағы мотивацияны құру

Аннотация: Бұл мақалада бастапқы сынып оқушыларының өз қызметтерің көріністеріне байланысты құралу мотивациясы қарастырылған. Осы қарастырылған түрлері педагогтармен келесі блок түрінде көрсетеді: эмоционалды, мотивациялық-мақсатты және танымдық. Сонымен қатар мақалада жаттығулар мен тапсырмаларда авторлардың пікірінше бастапқы сынып оқушыларының мотивациясын құрайтын тапсырмалар берілген.

Әлеуметтік-психологиялық денсаулықтың қағидалы аспекттері

Аннотация: Мақалада халық арасындағы психологиялық денсаулық және оның негізгі көрсеткіштерінің мазмұнының сипаттамасы, психологиялық денсаулық дамуының негізгі заңдылықтары ұсынылған. Психологиялық анализының негізiнде өмір және игілік деңгейінің шарттарының ара тіршілік әрекетімнің негізгі атқаратын қызметтерінде ұрғашылықтары мен әлеуметтік-психологиялық денсаулық деңгейлерi ашылған. Психологиялық денсаулық диагностикасының үдерісiнде қолданыстың облыстары, рәсімдер және тіл табулар түсіндірiлген, оның күйінің байқауына баяндама, ақпарат, психологиялық денсаулық диагностика әдістемелерi, және диагностикалық мәселе мен деректердi өңдеу талғап-талдап, ұсыныс құралымдары қарастырылған.

Есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тіліндегі әуен мен әндердің рөлі

Аннотация: Мақалада музыка және әндердің ағылшын тілі оқытуда музыка және әндердің мағынасы, сленгтердің әр түрлі тұжырымдамалардың қолданылуы қарастырылады. Әндер арқылы музыка қолдану және сленг үйрену адамның ағылшын тілі мәдиниетіне тартуы, тілді оқыту қызығушылығын арттыратын маңызды фактор болып табылады.Ғалымдар музыкалық дауыстың және көніл бөлүдің артикулляциялық аппаратымен байланысын тапты.Қысқа әндердің оқуын және орындауын дыбыстардың артикуляциясын,екпінін, айтуын есіне сақтауды көмектеседі.Әлемнің түрлі елдерінде жүргізілген сонғы зерттеулер бойынша балалар, жасөспірімдер ересектерге қарағанда шет тілін үздік меңгереді.Әндердің қолдануы және сленгтің оқуы адамды ағылшын мәдиниетіне жақындаттырады, бұл есейгендіктің кезеңдеріндегі ағылшын тілін оқытудағы қызығушылығын ұлғайтады.

Бие сүтінен жаңа сүт өнім

Аннотация: Бұл мақала Қазақстан Республикасында бие сүті негізінде сүт және сүт өнімдері мен сусындарды ауқымын кеңейту өзектілігін талқылайды. Біз бие сүті (дәстүрлі пайдалану, косметика, денсаулық азық-түлік) қолдану қарайды. Сақтау бие сүті әдістері, сондай-ақ нәресте азықтандыру үшін бие сүтінің тәжірибесі. мақала бие сүті негізінде жаңа өнім сипаттайды, зерттеу нәтижелері болып табылады.

Лингвокультурологиялық ерекшеліктер теоморфті (теоморфтілік) перри метафоралар

Аннотация: Бұл мақала теоморф метафора іргелі метафора ретінде қарастырылады ерекшеліктері қатынасы лингвокультурологик пікір кейбір баяндалған. Сонымен қатар, Алишер Навои, Бабурдың классикалық поэзиясының үлгісі, метафора семантикалық сипаты сипатталған.

1 2 3 4