Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

A.К. Caтынcкaя

Журнал номері, №: 2016. № 2

Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру

Аннотация: Мaқaлaдa бacтaуыш мектеп – үздіксіз білім берудің бастапқы сатысы, осы кезеңнің жетістігінен адамның болашағы айқындалатыны баяндалады. Оқу-тәрбие үдерісінде оқушылардың жетістіктерін қалыптастыру – бастауыш мектептің басты проблемасы екені сипатталады.
Бастауыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрі әлеуметтік-педагогикалық проблема тұрғысынан
қарастырылады. Оқытудың құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының жетістіктерін
қалыптастырудың жолдары көрсетіледі.

1