Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Гуманитарлық ғылымдар

Журнал номері, №: 2017. № 4

Дискурстың ғылыми теориясы

Аннотация: Мақалада зерттеушілердің Интернетті, когнитивтік категорияларды, ауыспалы және
гипермәтіндік тұрғыдан дискурстың ішкі ерекшеліктері ретінде зерттеуге арналған лингвистикалық
теорияларды дамытудың өзектілігіне байланысты «дискурс» ұғымында әртүрлі қызығушылығы
көрсетілген.

Тұжырымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдер

Аннотация: Мақала ұғымдарды анықтау мен зерттеуге әртүрлі тәсілдерді талдайды. Белгілі бір
инвариантты ерекшеліктер тұрғысынан тұжырымдаманы қарастыратын лингвистикалық,
лингвокогнитивтік, лингвомәдени, психолингвистикалық тәсілдер қазіргі кезде ең таралған болып
табылады. Тұжырымдамалық зерттеулердің өзектілігі лингвистиканың жаңа бағыты –
лингвоконцептологияның пайда болуына әкелді, ол мәдени концепциялардың тілінде объективті түрде
зерттеледі. Осы бағытта бір лингвистикалық мәдениеттің тұжырымдамасын басқасымен
салыстыруға болады.

Журнал номері, №: 2017. № 3

21 ғасырда жаһандық тұлғааралық қарым-қатынас жолдары

Аннотация: Ұсынылған мақалада ғаламдық ақпараттандыру контексінде интернетке қосылу арқылы адам
арасындағы қарым-қатынастың көп өлшемді әдістерін қарастырады. Сондай-ақ, қоғамдағы
әлеуметтік және мәдени өзгерістердің, құндылықтардың таралуының үрдісі, интернетте
таратылатын бұқаралық ақпараттың барлық байланыстарын коммерциализациялау үрдістері атап
өтілді.

Блог виртуалды күнделіктің жанры ретінде

Аннотация: Мақала блогты виртуалды күнделік жанры (блогсфера) деп санайды. Қазнет блог-
платформаларының материалдарына мысал ретінде, ең маңызды жаңалық трендтері көрсетіліп,
барлық назарын аударып, қоғамдық пікірді қалыптастырады. Бұл жазықтықта жетекші орын
Facebook-тың қазақстандық сегментіне жатады, ол тергеудің негізгі көзі мен нағыз сезімнің орны
болып табылады.

Журнал номері, №: 2017. № 2

Шетелдік ақпараттың құзыреті қазіргі заманғы ақпараттық қоғамдағы негізгі құзыреттердің бірі ретінде

Аннотация: Мақалада ақпараттың құзыреттілігінің мәні динамикалық дамып келе жатқан ақпараттық қоғамда оқушыларды табысты бейімдеу мен өзін-өзі жүзеге асырудың маңызды факторы ретінде анықтайды.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Ш. Құдайбердиевтің «Ләйлі-Мәжнүн» дастанындағы шығыс сарыны

Аннотация: Мақалада Ш. Құдайбердиевтің «Ләйлі-Мәжнүн» дастанындағы шығыс сарыны, назирагөйлік дәстүрі салыстырмалы жағынан қазақ даласының тарихи әлеуметтік тұрғысына жақындығы, Шәкәрімнің Физулидің «Ләйлі-Мәжнүн» нұсқасын таңдауы қарастырылған.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Қазақтың құсбегілік өнерінің ерекшеліктері

Аннотация: Мақалада көшпелі қазақ елінің құсбегілік өнерінің тарихи қыр-сыры жан-жақты қарастырылған. Тарихи деректерге сүйене отырып, құсбегіліктің түрік халықтарының таным түсінігі, наным-сенімі туралы пікірлер келтіріледі.

Ұлттық мінез және оның мәдениаралық коммуникациядағы орны

Аннотация: Аталмыш мақалада ұлттық мінез түсінігі жан-жақты қарастырылып, оның лингвистикадағы, жалпы қоғамдағы мазмұны, орны айқындалады. Сондай-ақ ұлттық бейнемізді ашатын түрлі тілдік бірліктермен байланысы ашылып, ұлт өміріндегі маңызы алға тартылады. Осыларды негізге ала отырыа ұлттық мінездің мәдениаралық қарым-қатынастағы орны, рөлі анықталады.

Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы дін мәселесі

Аннотация: Осы мақалада ғұлама ақын Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы діни мәселесінің тақырыптары мен идесына талдаулар жасалды.

Журнал номері, №: 2016. № 2

Орыс лингвомәдениетінің «иісі» тұжырымдамасы мысалында этнос пен тілдің өзара әрекеттесуі

Аннотация: Мақала орыс лингвамәдениетіндегі «иіс» тұжырымдамасының талдауына арналған. Әрбір
мәдениет тілдің барлық әсемдігі мен тереңдігін жеткізуге мүмкіндік беретін кез келген мәдениеттің
доминанты болып табылатын өздеріне тән иіске ие. Мақалада иіс арқылы адам тұлғасын, оның
тәртібін, іс-қимылдарын, жасын, денсаулық жағдайын сипаттайтын түрлі мәдениеттерді иістерге
сәйкестендіруді көрсететінфразеологиялық бірліктер қарастырылған.Мақала авторларының
айтуынша иістер мәдени-релевантты мәндерге ие екенін атап көрсетеді.

1 2 3 4 5