Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Экономикалық ғылымдар

Журнал номері, №: 2018. № 2

Қазақстандағы денсаулық сақтау секторын цифрландыру: негізгі кезеңдер, проблемалар және перспективалар

Аннотация: Мақалада Қазақстанда цифрлық медициналық көмек көрсетудің дамуы талқыланып, даму
қарқыны келешекте ақылды медицина қарқынды дамуын сенімділікпен болжауға мүмкіндік береді.
Денсаулық сақтауды цифрландырудың негізгі кезеңдері қарастырылған, ал қазіргі кезеңде оның даму
ерекшеліктері мен проблемаларын сипаттайтын негізгі үрдістер бөлінді.

Функционалдық бағыттары жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау (Павлодар облысым ысалында)

Аннотация: Шартыеліміздің экономикасының табысты дамуы болуы болып табылады жәнетиімді қызметі,
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері.
Рәсімі бизнесті ашу және жүргізу түйінді көрсеткіштерінің біріболып табылады бәсекеге
қабілеттілік индексінде тиімділігі экономика елдер. Қазақстанда бизнесті ашу рәсімін қабылданады
түрлі аймақтарын даәртүрлі, еңалдымен, олын таландырудең гейін кәсіпкерлердің өздері. Қызметі
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының көрсетуге бағытталған функционалдық шағын және орта бизнесті
қолдау. Бапта көрсетілгенқызметі Өңірлік Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының және
сипатталған барлық бағыттары. Павлодар өңірінде кәсіпкерлікті дамытуға үлкен назараударылады,
басымдық үшін облысбасшылығы соңғы бірнеше жыл.

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Мақалада аймқтық университетіңде Нормативтік-техникалық құжаттаманың әзірлеу,
ресімдеу, сақтау және пайдалану жүйесін талдау берілген. Нормативтік-техникалық құжаттаманың
сапасын бақылауды жақсарту бойынша іс-шаралар, оның ішінде техникалық құжаттаманың сапасын
бақылауды жақсарту бойынша жоба ұсынылды.

Сауда ұйымдастырушыларының нарыққа әсері: рөлі мен функционалдық мақсаты

Аннотация: Қазіргі уақытта тез өзгеретін экономикалық жағдайы, жаһандық қаржы дағдарысы және
нарықтық қатынастардың жылдам дамуы жағдайында сауда ұйымдастырушылардың рөлі өте
маңызды. Ең алдымен, кәсіпкерлікті қолдауға, ел ішінде және одан тыс жерлерде сауда қатынастарын
дамытуға, жергілікті тауарларды жылжытуға, сауданы ұйымдастыруға және жалпы дамытуға. Бұл
басылымда автор кеңестік және ағымдағы кезеңдердегі тауар айналымын талдайды, оның
нәтижесінде сауда-саттықты дамыту жағдай жасау үшін мемлекеттен қоспағанда тауар
айналымының басқа да субъектілері қажет. Олар сауда ұйымдастырушылары болды. Сонымен қатар,
басылымда сауда-саттықтың арнайы субъектілерінің заңды тұлғалары, олардың әрқайсысының негізгі
түрлері мен функциялары, міндеттері мен мақсаттары, сондай-ақ сауда ұйымдастырушыларының
проблемалары маңызды орын алады.

Қызметкерлердің кәсіби қарым-қатынасы адам ресурстарын дамытудың бір элементі ретінде

Аннотация: Бұл мақалада персоналды дамыту элементтерінің бірі ретінде кәсіби кадрлармен байланыстың
теориялық аспектілері талқыланады

Журнал номері, №: 2018. № 1

Шектелген жауапкершілікті арналған қызметкерлерді басқаруды арттыру

Аннотация: Мақалада кәсіпорын саласындағы персоналды басқару жүйесін қалыптастырудың өзекті
мәселелері талқыланды. Персоналды басқару жүйесін кадрмен қамтамасыз ету мәселесін шешу бүкіл
кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Сапа менеджменті жүйесін енгізу (СМЖ) кез-келген өндіріс үшін маңызды қадам болып
табылады. Сапа менеджменті жүйесін енгізудің және оның дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне ғана емес, одан әрі табысты дамуына байланысты. Сапаны
басқару арқылы ұйымның құрылымын жақсарту ғана емес, сонымен қатар процестер мен олардың
нәтижелері.
Мақсаты – кәсіпорынның орнықты дамуында сапа менеджменті жүйесінің рөлін және біздің
елімізде сапа менеджменті жүйесін енгізу проблемаларын зерттеу.

Журнал номері, №: 2017. № 4

Қаражаттық көмек ЖШС «ИнЕУ»

Аннотация: Бұл мақалада Инновациялық Еуразия университетінің студенттеріне қаржылық қолдау
механизмдері, студенттерге қаржылық қолдау көрсету мәселелері және оларды шешу жолдары
қарастырылады.
Вестник Инновационного Евразийского университета. 2017. № 4 ISSN 1729-536X 13

Павлодар облысының мысалында ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру

Аннотация: Мақала Павлодар облысының мысалында Қазақстан Республикасының дамуының мемлекеттік
бағдарламасына арналған. Осы бағдарламаны іске асыру туралы есеп беріліп, негізгі мәселелер
талқыланады. Дамудың басым бағыттары және оларды жүзеге асыру шаралары келтірілген.

Журнал номері, №: 2017. № 3

Еңбек мәдениетінің қауіпсіздік құралының өзгерісі туралы мінез-құлық аудиті

Аннотация: Мақалада еңбек қауіпсіздігін басқару, мінез-құлық қауіпсіздігінің аудитін жүргізу, жиналыстар мен еңбек қорғаушы кеңестерді каскадты комитеттерге айналдыру, техникалық және қауіпсіздік стандарттарын енгізу және жаңа тергеу мен бағалау жүйесін енгізу әдістерін қолдану туралы жаңа құралдар ұсынылған. оқиғалар.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12