Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Техникалық ғылымдар

Журнал номері, №: 2015. № 3

Катализатордың металл пайызын анықтау

Аннотация: Осы мақалда Ni-ПЭГ / ZnO мен Cu-ПЭГ / ZnO катализаторларды адсорбция қасиеттеріне назар аударады. Қазіргі заманғы технологиялар неғұрлым тиімді және арзан гидрогенизация катализаторлар талап үшін. Тасымалдаушы қолдау ретінде ғана қолдау катализаторларды дайындау үшін жаңа ғылыми көзқарастар, және ең соңғы өзгертілген полимер катализатордың дамыту арқылы, оларды жасау, және қолдау көрсетілмейтін, жаңа физикалық және химиялық әдістерін зерттеу қатысуымен. Катализатордың металл пайызын анықтау үшін дайындалды және аналық ерітінді зерттелген.

Бие сүтінен жаңа сүт өнім

Аннотация: Бұл мақала Қазақстан Республикасында бие сүті негізінде сүт және сүт өнімдері мен сусындарды ауқымын кеңейту өзектілігін талқылайды. Біз бие сүті (дәстүрлі пайдалану, косметика, денсаулық азық-түлік) қолдану қарайды. Сақтау бие сүті әдістері, сондай-ақ нәресте азықтандыру үшін бие сүтінің тәжірибесі. мақала бие сүті негізінде жаңа өнім сипаттайды, зерттеу нәтижелері болып табылады.

Қазақстанда биотехнология дамуының негізгі алғышарттары

Аннотация: Осы мақалада Қазақстандағы биотехнологияны дамытудың негізгі алғышарттар қарастырылады, сондай-ақ біздің елімізде оның дамуы үшін анағұрлым перспективті бағыттар мен концепциялар анықтайды. Биотехнология, оның барлық әлеуетті және жаңа нарықтарға әлеуетін зор мөлшерімен, әлі Қазақстан дамуының жеткілікті серпін алған жоқ. Қазақстан экономикасының дамуы үшін биотехнология маңыздылығы асыра бағалау қиын. Қазіргі заманғы өнеркәсіп өндірісінің технологиялық базасын жаңарту биотехнология және биотехнология өнімдерінің жаппай енгізу мүмкін емес. Сонымен қатар, өндірістің бірқатар (аграрлық азық-түлік секторы, орман секторында, химия және мұнай-химия өнеркәсібі, фармацевтика өнеркәсібі және биомедициналық денсаулық сақтау секторы кіші салаларының бірқатар) үшін жаңғырту биотехнология әдістерін және өнімдер көшуді білдіреді.

Қазақстанда ауылшаруашылығы биотехнологиясының дамуы

Аннотация: Осы мақалада Қазақстанда ауылшаруашылығы биотехнологиясының дамуының негізгі мәселелері және тенденциялары, елдің агроөнеркәсіп өндірісі кешенінде биотехнологияларды қолданудың болашағы қарастырылған. Қазақстанның ғылыми ұйымдарының шетелдік жетекші ғалымдары мен ғылыми ұйымдарын тарту арқылы ауылшаруашылығы биотехнологиялары саласында өткізіп жатқан зерттеулері, технологиялар бойынша әзірленген ұсынымдар және барлық салалардың биотехнологиясындағы жаңа өнімдердің атаулары туралы деректер келтіріледі. Қазақстан үшін агроөнеркәсіп кешенінде жасалған биотехнология саласындағы перспективалы технологиялар және АӨК-дегі ғылым мен технологиялар саласындағы табыстың шарттары анықталады.

Бөлшек сауда желісінде ұсынылған ара балының тұтынушылық қасиеттерін бағалау

Аннотация: Бұл мақалада органолептикалық және физика-химиялық қасиеттері бойынша балдың табиғилығы туралы жорамалдауға әрі анализ нәтижелері бойынша оның шығу тегін шамалап анықтауға болатын зерттеу әдістері келтірілген. Шығарылатын балдың сапасына әсер ететін факторлар қарастырылған, сонымен қатар шығу тегі әр түрлі балдың пайдалы компоненттерінің химиялық құрамы зерделенген. Қазақстандық балдың әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті бола алатыны көрсетілген және басты міндет сапасын өзгертпей, балдың өндірісін ұлғайту болып табылады.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Алюминий электролизерлердің отқа төзімді материалдарының термоберіктік сипаттамаларының талдауы

Аннотация: Бұл мақалада пеш түбін шегендеуде туындайтын термиялық кернеу тұрғысынан алюминий
электролизерінің оттөзімдерін қыздыру процесін оңтайландыру әдістері қарастырылған.
Оттөзімдердің функциональдық міндеттері аталған. Оттөзімдерді қолдану сипаттамалары
ұсынылған.
Пештің футеровкасына термиялық әсер еткен кезде физикалық құбылыстар орын алады, олар
термиялық кеңею деп аталады. Жоғары температураларда өзінің сипаттамаларын сақтап қалатын
материалдар - отқа төзімді материалдар деп аталады. Термиялық беріктік нақтырақ сипатталған.
Беріктік шегін зерттеу үшін ғылыми стенд қолданылған. Тәжірибелер өткізу барысында температура
мен қысымды өлшеу әдісі келтірілген. Электролизерлерді футеровкалау үшін отқа төзімді
материалдардың сипаттамаларын және өндірістегі нақты жүктемелерді мүмкіндігінше дәлірек білу
қажет

Жылу энергетикалық құрал-жабдықтарды пайдалану және жөндеу сенімділігін қамтамасыз ету

Аннотация: Бұл мақалада «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС материалдарында жылу энергетикалық құрал-
жабдықтарды пайдалану мен жөндеу сенімділігін қамтамасыз етудің теориялық аспектілері
қарастырылған. Қаржылық шығындардың негізгі себептері айқындалған және осы шығындармен
күресу құралының тиімділігіне баға берілген. Құрал-жабдықтың виброжағдайының мониторингінің
әдістемелік негіздері ұсынылған және қарастырылған.

Түрлі параметрлердің кейбір жылу өткізбейтін материалдардың жылу өткізгіштігіне әсері

Аннотация: Мақалада процестін негізгі факторлардың жылу оқшаулағыш материалдардың жылу
өткізгіштігіне әсерін талдау нәтижелері келтірілген. Негізгі факторлар ретінде тығыздық,
температура және ылғалдылық қарастырылған. Зерттеулер тәжірибені жоспарлау теориясы негізінде
өткізілген. Материалдың тығыздығы мен температурасына жылуөткізгіштіктің алынған
тәуелділіктері осы факторлардың эксперимент нәтижесіне шамамен бірдей әсер ететінін көрсетті.

«Қазхром» ТҰК Ақсу ферроқорытпа зауытында агломерат өндіру кезінде энергия үнемдеуді арттыру жолдары

Аннотация: Бұл мақалада шығындарды үнемдеу үшін ферроқорытпа өндірісінің қалдықтарын ұтымды
пайдалану мәселелері қарастырылған, агломерат өндірісінің энергия тиімділігі есептелген, Ақсу
ферроқорытпа зауыты материалдарында күйдірудің жылулық теңгерімінің мәліметтері келтірілген.
Жылдық экономикалық эффект есептеулеріне сәйкес төмендегідей нәтижелер алынды: аглогаздарды
қайта циркуляциялау есебінен отынды үйнемдеу 1334,5 т.у.т.; СО жағып бітіру есебінен – 1491 т.у.т.;
агренатта тирристорлық түрлендіргіштерді орнату арқылы электр энергиясын жылдық үнемдеу сағ.
1714 мың кВт·құрады. Осылайша, қатты және газ тәрізді қалдықтарды қайта өңдеу кезінде энергия үнемдеу шараларынан бөлек агломератты пайдалану да АФЗ электрпештерінің өнімділігін көтеретіндігі, электр энергиясының үлес шығыны мен қалпына келтіргіш шығынын, ендеше, дайын өнімнің өзіндік құнын төмендететіндігі анықталды.

Турбина конденсаторы суының жылуын пайдаға асыру әдісі

Аннотация: Энергия үнемдеу бағыттарының бірі жылулық сорғыларды қолдану болып табылады, олардың
көмегімен төменәлеуетті тасталған жылуды пайдалану мүмкін болады. Мақалада жылу эдектр
станцияларында жылулық сорғыларды қолдану мүмкіндігі қарастыралған. Жылулық сорғыны орнату
арқылы төменәлеуетті тасталған жылуды ЖЭС-та қолдану сұлбасы берілген.

1 2 3 4