Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

интеграция

Журнал номері, №: 2018. № 1

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Сапа менеджменті жүйесін енгізу (СМЖ) кез-келген өндіріс үшін маңызды қадам болып
табылады. Сапа менеджменті жүйесін енгізудің және оның дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне ғана емес, одан әрі табысты дамуына байланысты. Сапаны
басқару арқылы ұйымның құрылымын жақсарту ғана емес, сонымен қатар процестер мен олардың
нәтижелері.
Мақсаты – кәсіпорынның орнықты дамуында сапа менеджменті жүйесінің рөлін және біздің
елімізде сапа менеджменті жүйесін енгізу проблемаларын зерттеу.

Пәндік-тілдік интеграцияланған оқытуда қолданылатын міндеттер түрлері (пән мұғалімдерінің сауалнамасы бойынша)

Аннотация: Мақалада тақырыптық тілде интеграцияланған оқытуда (CLIL) пайдаланылатын міндеттердің
түрлері қарастырылады. Оқу үрдісінде қолданылатын әртүрлі міндеттер туралы пән мұғалімдерінің
сауалнамасының нәтижелері келтірілген.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Оқу орындарында студенттерді оқуға уәждеуге әсер етуінің ерекшеліктері болады

Аннотация: Мақалада әлеуметтендіру процесі жас ұрпақты жаңа жүйесін нарықтық қарым-қатынастар, ескере отырып, оның бейімдеу әлеуметтік-мәдени ортада. Жоғары білім алуға деген талпынысқа негізделген әлеуметтік мотивацияның дамуы қазір аса өзекті болып келеді, ол әлеуметтік және білім беру саласында жаңа нарықтық тенденцияларды ескереді.
Студенттер қауымының проблемаларына деген қызығушылықтың артуы оқу қызметінің мотивациясы, студенттердің мотивациялық ықыластары мен құндылықты бағдарлары, жоғары оқу орындары студенттерінің әлеуметтік жағдайы туралы, жоғары білім жүйесіне және ЖОО-да оқыту сапасына деген қатынас жайлы эмпирикалық әрі теориялық материалдың жинақталуына әкеледі.

Шетелге оқуға студенттер әлеуметтік-мәдени бейімдеу

Аннотация: Бұл мақалада шетелде оқитын Қазақстан студенттерінің жалпы әдеби және тілдің кейбір тәсілдерін, кейбір шетел тілдерінің мәдениетін түсіну кезегін өткізеді. Бұл оқытылу кезегінде тек қана білім алу туралы ғана емес, өмірге керекті құндылықтарды және әдет ғұрпын тағы басқа жақтарын білу керек.

Журнал номері, №: 2015. № 2

2020 жылға дейін Качир ауданының ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясын іске асырудың инвестициялық бағдарламасы

Аннотация: Мақалада ауданның ауыл шаруашылығын дамату стратегиясының негізгі басымдықтары,
сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенге инвестиция салу қарастырылады, олардың саланы дамыту үшін
қаншалықты қажет екендігіне талдау жасалады. Ауданның ауыл шаруашылығын және
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың инвестициялық саясатының тиімділігін арттыруға ықпал
ететін негізгі факторлар анықталған.

Журнал номері, №: 2014. № 3

Ұйымның жəне интеграциялан құрылымның жұмысының қағидалы негіздері

Аннотация: Айтылмыш жұмыстың мақсатымен құралымның жəне интеграциялан- сарамжал-саран
құрылымның функционирования қағидалы негізінің əйгіле- болып табылады. Түрлі тіл табулар
интеграциялық үдерістің айқында- пішінінің сипаттамасы үшін басқару субъекттерінің арасында
қарастырылады. Күшейтілген диверсификацияның үрдісі тіке – интеграциялан- сарамжал-саран
құрылымдардың жолымен технологиялық қатардың қорғанының шикізаттың алапасынан дейін ақырғы
өнімнің шығарылымының бейнеленеді

Журнал номері, №: 2012. № 4

Корпорацияның тәуекел-менеджмент бағдарламасын іске асыру аясындағы тұрақтылығы

Аннотация: Бұл мақалада шикізаттың корпорациясының мәселесінің толық сарапшылығы өткіздір-өткізу. Маңызды ақпарлар көрсетілген.

Консорциум жоғары мектеп жүйесіндегі бәсекеге қабілеттілікті дамыту және қамтамасыз ету нысаны ретінде

Аннотация: Мақалада бәсекелестік қабілеттілікті қамтамасыз ету мен интеграция формаларының бірі ретінде жоғары мектеп жүйесінде консорциумды құрудың мәселелері қарастырылады.

Xолдинг бизнесті дамытудың интеграциялық механизмі ретінде

Аннотация: Баптада холдинг кәсiпкерлiктiң дамытуын бiрiгу тетiгi және оның бәсекеге түсе алатындығын қамтамасыз ету сұрақтарын қаралады.

1