Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

талдау

Журнал номері, №: 2017. № 1

Стратегиялық талдаудың заманауи әдістер мен нұсқаулары

Аннотация: Бұл мақалада стратегиялық талдаудың негізгі заманауи әдістері мен нұсқаулары қарастырылған. Себебі қазіргі заманауи заманда стратегиялық талдаулар ерекше орын алуда.

Журнал номері, №: 2016. № 4

Электрқозғалтқыш ақауларын диагностикалау әдістеріне шолу

Аннотация: Мақалада әр түрлі әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтарын жиі кездесетін қазіргі уақытта, өнеркәсіп, жіктелуі келтірілген, диагностикалау әдістерін электр қозғалтқыштың ақаулықтары анықталған артықшылықтары мен кемшіліктері қолданыстағы әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдықтары. Негізінде сипаттау әдістерін диагностикалау, ақауларды электр жабдығы құрастырылды салыстырмалы кесте. Талдап, салыстырма кестеге әдістерін диагностикалау, ақауларды электр анықталған ең өзекті диагностика әдісі техникалық жай-күйін электр қозғалтқыш.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Технологиясын қолдану «Step by Step» оқытуда бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру құралы ретінде

Аннотация: Жаңарту парадигмасы мен 12 жылдық білім қалыптастырумен байланысты оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін көмектесетін тану, түсіну және дамыту, қоршаған әлем. оқу материалын білім беру сапасын арттыру мақсатында әзірленген тапсырмалар кешенінің қажеттілігін қайта құру. Аталған материал жасалып, жас ерекшеліктеріне сәйкес бастауыш сынып оқушыларының ұйымдастыруға бағытталған процестерді меңгеру жаңа тәсілдермен іс-әрекеттері оқу-танымдық қызметін қалыптастыруға ықпал етеді. Сұрақ-бабында қаралған, құзыреттілік тәсіл оқушылар білімін іске асыруға мүмкіндік береді. Ұсынылған мақалада жандандыру, оқу мотивация, өзіндік танымдық қызметі, ықпал етеді, жүйелеу және объективтілеу процестерін бақылау және бағалау, оқу) тапсырмалар қарастырылады.

Журнал номері, №: 2016. № 2

Коммерциялық телевизиялық жарнаманың қалыптасуы әлем үлгісінің құрылымы («Еуразия» Бірінші арнасы» материалында)

Аннотация: Мақалада телевизиялық коммерциялық жарнама арқылы қалыптасаын әлемнің кеңістіктік-уақыттық және субъектті-объектті сипаттарының үлгісін сипаттау арқылы жарнама үлгісінің талдауы ұсынылған. Жарнамалық үлгіні сипаттау үшін автор «Еуразия» бірінші арнасы» телеарнасында көрсетілетін коммерциялық жарнама роликтерінің контент-талдауы келтірілген.
Автордың ойынша ой-санаға белгілі бір құндылықтарды еңгізе отырып, жарнама белгілі бір өмір кейпін насихаттайды. Авторлар жарнаманы бұқаралық ақыл-есті жаулап алу механизмінің талдауы келтірілген. Жұмыста құндылықтарды жаулап алу, «рухани» жаулап алу – адам бойында белгілі бір идеалдар мен құндылықтарды қалыптастыру; зияткерлік жаулап алу; сезім арқылы жаулап алу т.б. талдаулары ұсынылған.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Медициналық ұйымды заманауи жағдайда басқару: дамудың өзекті мәселелері

Аннотация: Бұл мақалада мадициналық ұйымдардың қызметтерін жақсартудың ғылыми-әдістемелік негіздерін құрудың мәселелері қарастырылған, заманауи нарық шарттарындағы денсаулық сақтау жүйесі зерттелген.
Сондай-ақ, медициналық қызметтерді көрсететін медициналық ұйымдардың арасындағы бәсекелестік тәрізді сұрақтар зерттелген. Денсаулық қорғау ұйымында менеджмент пен маркетингті басқарудың негізгі, маңызды функциялары қарастырылған. Медициналық ұйымның экономикалық өнімділік потенциалын және қаржылық ресурстарын арттыру үшін негізгі құрал-жабдықтар ұсынылған.

Қазақ жарнама ерлер мен әйелдердің бейнесі

Аннотация: Бұл мақалада қазақ жарнама және жарнамалық мәтіндер зерттелген. Aвторлар мысалында олардың сипаттамалары суреттерді анықтауға бағытталған жарнамалық хабарларды, талдайды еліміздің мәдени ерекшелігін көрсететін, қазақ жарнама сипаттамалары көрсетеді. Жұмыстың фокус ерлер мен әйелдердің жарнамалық суреттер ерекшеліктерін сипаттайтын, гендерлік стереотиптердің баса назар аударылады.

Журнал номері, №: 2015. № 2

Алюминий электролизерлердің отқа төзімді материалдарының термоберіктік сипаттамаларының талдауы

Аннотация: Бұл мақалада пеш түбін шегендеуде туындайтын термиялық кернеу тұрғысынан алюминий
электролизерінің оттөзімдерін қыздыру процесін оңтайландыру әдістері қарастырылған.
Оттөзімдердің функциональдық міндеттері аталған. Оттөзімдерді қолдану сипаттамалары
ұсынылған.
Пештің футеровкасына термиялық әсер еткен кезде физикалық құбылыстар орын алады, олар
термиялық кеңею деп аталады. Жоғары температураларда өзінің сипаттамаларын сақтап қалатын
материалдар - отқа төзімді материалдар деп аталады. Термиялық беріктік нақтырақ сипатталған.
Беріктік шегін зерттеу үшін ғылыми стенд қолданылған. Тәжірибелер өткізу барысында температура
мен қысымды өлшеу әдісі келтірілген. Электролизерлерді футеровкалау үшін отқа төзімді
материалдардың сипаттамаларын және өндірістегі нақты жүктемелерді мүмкіндігінше дәлірек білу
қажет

Журнал номері, №: 2014. № 1

Қазақстан Республикасында жастар саясатының даму үрдiсi

Аннотация: Осы мақалада Қазақстан Республикасының жастар саясатының даму үрдісі, дамыту бойынша жұмыстарды тиімді жүргізуді бағалаудың теориялық аспектілері, сонымен қатар аймақтағы жастар саясатының қазіргі ахуалын талдауы қарастырылған.

Журнал номері, №: 2012. № 4

Шығындарды есептеудің теориялық аспектісі

Аннотация: Мақалада экономикалық шығындарды есептеудің теориялық мәселелері қарастырылып, оның құрамы мен топтастырылуына, құқықтық реттелуіне, сондай-ақ, кәсіпорын шығындарының есеп әдістемесіне талдау жасалынған.

Павлодар қаласының жылжымайтын мүлік нарығын талдау

Аннотация: Осы мақалада Павлодар қаласының жылжымайтын мүлік нарығын талдау, соның ішінде жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату мәмілелері, 2011 жылдың және 2012 жылдың жарты жылдық бағаларының талдауы берілген.

1 2