Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

тұлға

Журнал номері, №: 2018. № 2

Сауда ұйымдастырушыларының нарыққа әсері: рөлі мен функционалдық мақсаты

Аннотация: Қазіргі уақытта тез өзгеретін экономикалық жағдайы, жаһандық қаржы дағдарысы және
нарықтық қатынастардың жылдам дамуы жағдайында сауда ұйымдастырушылардың рөлі өте
маңызды. Ең алдымен, кәсіпкерлікті қолдауға, ел ішінде және одан тыс жерлерде сауда қатынастарын
дамытуға, жергілікті тауарларды жылжытуға, сауданы ұйымдастыруға және жалпы дамытуға. Бұл
басылымда автор кеңестік және ағымдағы кезеңдердегі тауар айналымын талдайды, оның
нәтижесінде сауда-саттықты дамыту жағдай жасау үшін мемлекеттен қоспағанда тауар
айналымының басқа да субъектілері қажет. Олар сауда ұйымдастырушылары болды. Сонымен қатар,
басылымда сауда-саттықтың арнайы субъектілерінің заңды тұлғалары, олардың әрқайсысының негізгі
түрлері мен функциялары, міндеттері мен мақсаттары, сондай-ақ сауда ұйымдастырушыларының
проблемалары маңызды орын алады.

Азаматтық істерді арнайы іс жүргізу процедурасы тәртібімен өндеу мәселелері

Аннотация: Мақал азаматтық істерді іс-қымыл тәртібімен қарау рәсімдерін және ережелерін талқылайды.
Азаматтық істерді қарау проблемаларын ҚР АПК 29-тарауының тәртібімен зерттеленді. Атап
айтқанда, іс бойынша тараптардың міндетті түрде сақталуы, дауларды сотқа дейінгі реттеу
жөнінде айтылады. Қолданыстағы заңнаман, жетілдіру жөніндегі ұсыныстар зертеленеді.

Колледж түлектерінің психологиялық бейінін оқыту мақсаттарына әсері

Аннотация: Колледж түлектерінің психологиялық профилі өзара байланысты тұлғалық ерекшеліктердің
кешені болып табылады, олар кәсіби-тұлғалық қалыптасуына ықпал етеді және түлектердің кәсіби
қызмет жағдайларына бейімделу дәрежесін болжауға мүмкіндік береді. Колледж түлектерінің кәсіби
талап ету мәселесі әлеуметтік жетілу, еңбек нарығында бейімделуге қабілетті, кәсіби дамуға
даярлықты көрсететін мамандарды дайындау қажеттілігін негіздейді. Колледж түлектерінің
психологиялық бейінінің оқу-жаттығу мақсатына әсері тек білім беру жүйесінің ғана емес, жалпы
қоғамның да түрлі факторларына байланысты. Бұл үдерісте негізгі рөл колледждің білім беру
ортасына жатады. Сондықтан оқу жылдарында студенттің табысты кәсіби-тұлғалық
қалыптасуының басты шарттарының бірі колледжде олардың зияткерлік-тұлғалық әлеуетін жүзеге
асыру үшін қолайлы психологиялық орта құру болып табылады.

Журнал номері, №: 2017. № 4

«Алюминий Қазақстан» АҚ монотонды жұмыс жағдайында адамның кәсіби деформациясы

Аннотация: «Аллюминий Қазақстан» АҚ заводында мотоноды жұмыс жағдайында қызметкерлердің кәсіби
деформацияларының ерекшеліктері мақалада қарастырылды.
Автор адамдардың деформацияларының әртүрлі құрылымдарын, монотонды жұмыс
жағдайында кәсіби деформациясымен байланысты мәселелерді қарастырды.

Журнал номері, №: 2017. № 3

21 ғасырда жаһандық тұлғааралық қарым-қатынас жолдары

Аннотация: Ұсынылған мақалада ғаламдық ақпараттандыру контексінде интернетке қосылу арқылы адам
арасындағы қарым-қатынастың көп өлшемді әдістерін қарастырады. Сондай-ақ, қоғамдағы
әлеуметтік және мәдени өзгерістердің, құндылықтардың таралуының үрдісі, интернетте
таратылатын бұқаралық ақпараттың барлық байланыстарын коммерциализациялау үрдістері атап
өтілді.

Журнал номері, №: 2017. № 2

Тұлғааралық қарым-қатынас жасөспірім жаста жеке тұлғаны қалыптастыруға әсері

Аннотация: Мақалада жұмыс істеуі үшін жеке тұлғаның әлеуметтік бірлік қажет қарым-қатынас белгілі бір салаларында және ортада қарым-қатынас, оның тиісті жас ерекшеліктеріне, табиғи қажеттіліктеріне, жалпы қабылданған нормаларға, ережелерге және қоғамдық стереотипам мінез-құлық туралы айтылған.

Павлодар қаласы жастырының адамның өзін кінәлі сезінуі мен тұлғаның маңыздануы Ертіс аймығы

Аннотация: Мақалада адамның өзін кінәлі сезінуі мен тұлғаның маңыздануы әсері қарастырылады. Адамның өзін кінәлі сезінуі мен тұлғаның маңыздануы арасындағы қарым-қатынасты анықтау бойынша зерттеу жұмысы жүргізілді және соның негізінде тәжірибе бойынша нәтиже талдауы мен түйіндемелер берілді.

Журнал номері, №: 2016. № 3

Биология пәні мұғалімдері кәсіби құзыреттілігінің құрылымдары

Аннотация: Мақалада мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі, оның құрылымы мәселесі қарастырылған ғылыми-педагогикалық көздерге талдау жасалған. Құзыреттілік өзара байланысқан мотивация, теориялық білім, тәжірибелік дағды, инетгралды сипаттама ,тұлғаның кәсіби сапасы және рефлексияға негізделген. Биология пән мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінде мотивациялы-құндылық, когнитивті-әрекетті және тұлғалы-рефлексті компоненттерін бөліп алады

Журнал номері, №: 2016. № 2

Бacтaуыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрін қaлыптacтыру

Аннотация: Мaқaлaдa бacтaуыш мектеп – үздіксіз білім берудің бастапқы сатысы, осы кезеңнің жетістігінен адамның болашағы айқындалатыны баяндалады. Оқу-тәрбие үдерісінде оқушылардың жетістіктерін қалыптастыру – бастауыш мектептің басты проблемасы екені сипатталады.
Бастауыш cынып оқушылaрының жeтіcтіктeрі әлеуметтік-педагогикалық проблема тұрғысынан
қарастырылады. Оқытудың құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының жетістіктерін
қалыптастырудың жолдары көрсетіледі.

Журнал номері, №: 2016. № 1

Колледж білім алушыларының тұлғааралық қарым – қатынастар тұлға қалыптасуының шарттарының бірі

Аннотация: Мақаланың авторы тұлғааралық қарым-қатыстары тұлға қалыптасуыне әсер етуін көрсетеді. Мақалада колледж оқушыларының баршамен қандай қарым-қатынастарының түрлері басым ететіні туралы жазылған. Сонымен бірге колледж оқушылары ымырасуларға қабілетті, мәселешешу кезінде ынтымақтастық жасауға беиім, ынталы, баршалардың өзіне деген назар аударуы, адамдарға үйір аяным білдіре алатыны, бірақ қолайлы болжамына қарамастан бұл сыртқы бейнесі болатыны көрсетілген.

1 2