Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Мақаланы ұсыну
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Басты бет Журнал Мақалалар мұрағаты

Мақалалар мұрағаты

Журнал номері, №: 2018. № 2

Техникалық мәтіндерді аударудың ерекшеліктері

Аннотация: Техникалық мәтіндерді аудару барысында аудармашының басты мақсаты – аудару құралы
ретінде шығатын тілде аударылып жатқан тілдегі сәйкес мән-мағынасы бар сөздерді, біз қарастырып
жатқан жағдайда, техникалық терминдерді іріктеп қолдану. Сонымен қатар аударылған мәтіннің –
(БМ) бастапқы мәтіннің коммуникативтік құндылығы жоғалмай, аударудан кейін шыққан мәтінде –
(ЖМ) жаңа мәтінде толық сақталу керек. осы мақсатқа жету үшін (АҚ) аудару құралы ретінде
шығатын тілдің барлық мүмкіндітері қолдану керек. Аудару жасауда қиындықтарды тудыратындар –
түпнұсқалы тіл мен аударма тілі арасындағы формалдық және семантикалық айырмашылықтары.

Туберкулез кезінде дезинфекция жүргізудің ерекшеліктері

Аннотация: Бұл мақалада туберкулезге қарсы күрес кезінде дезинфекциялық құралдардың «Дезостерил» және
оның туындыларының тиімділігін бағалау мәселелері қарастырылады. Туберкулездің және оның
қоздырғыштарының пайда болуы. Атап айтқанда, Павлодар қаласының «БО-НА» ЖШС аумағында
шығарылатын «Дезостерил» және оның туындылары. Негізгі назар дезинфекцияның түрлері мен
әдістеріне аударылады. Микроорганизмдердің сірке үстіндегі қышқыл (НУК) және сутегі тотығы
негізінде химиялық дезинфекциялайтын препараттарға тұрақтылығы.

Журнал номері, №: 2018. № 1

Шектелген жауапкершілікті арналған қызметкерлерді басқаруды арттыру

Аннотация: Мақалада кәсіпорын саласындағы персоналды басқару жүйесін қалыптастырудың өзекті
мәселелері талқыланды. Персоналды басқару жүйесін кадрмен қамтамасыз ету мәселесін шешу бүкіл
кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Сапа менеджменті жүйесін енгізудегі рөлі мен мәселелері

Аннотация: Сапа менеджменті жүйесін енгізу (СМЖ) кез-келген өндіріс үшін маңызды қадам болып
табылады. Сапа менеджменті жүйесін енгізудің және оның дұрыс жұмыс істеуінің нәтижесі
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне ғана емес, одан әрі табысты дамуына байланысты. Сапаны
басқару арқылы ұйымның құрылымын жақсарту ғана емес, сонымен қатар процестер мен олардың
нәтижелері.
Мақсаты – кәсіпорынның орнықты дамуында сапа менеджменті жүйесінің рөлін және біздің
елімізде сапа менеджменті жүйесін енгізу проблемаларын зерттеу.

Даму үрдісін гендерлік білім беру жоғары мектепте елдерінің посткеңестік Орталық Азия

Аннотация: Бұл мақалада посткеңестік кеңістіктегі Орталық Азия елдеріндегі жоғары білім берудегі
гендерлік білім беруді дамытудағы жетекші үрдістер айқындалды: 1) жоғары білім саласындағы
гендерлік идеяларды жүзеге асырудың нормативтік қамтамасыз ету көлемі; 2) гендерлiк бiлiм берудi
ұйымдастыру үшiн жағдайлар; 3) Орталық Азия университеттерінде гендерлік зерттеулер бойынша
ғылыми-зерттеу жұмыстары.

Автор: С.Н. Гришак

Атаулардың әлеуметтік-құндылық негіздері Астана қаласының көшелері

Аннотация: Біз жүргізген зерттеу оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруда тарихи-
педагогикалық білімді пайдаланудың өзектілігін растады. Ұлттық сана тұлға құрылымының құрамдас
элементі болып табылады. Оқушылардың ұлттық ортадағы тілді, нормаларды, дәстүрлерді және
басқа да құндылықтарды меңгеруі негізінде қалыптасқан, олар жеке тұлғаның рухани өмірінің
құбылыстарына айналады және мінез-құлықтың ішкі реттеушісі ретінде әрекет етеді. Жүргізілген
зерттеулер көше атауларының құндылық-мағыналық мәнін негіздеу және анықтау оқушылардың
ұлттық сана-сезімді қалыптастыруға ықпал ететін тарихи-педагогикалық білімін неғұрлым тиімді
игеруін қамтамасыз ететіні туралы біз ұсынған гипотезаны растады.

Білім беру мазмұның жаңарту барысында бастауыш мектепте шетел тілін оқыту

Аннотация: Білім беру жүйесіндегі өзгерістер бастапқы мектептегі білім мазмұнына әсер етті. Жас
оқушылармен жұмыс істеу мұғалімдерден заманауи әдістерді қолдануды талап етеді. Оқудың
жетекші қағидаларын анықтау, оқытудың басымдық стратегиясы және ағылшын тілін үйрену сабағы
оқытудың тиімділігіне ықпал етеді. Мақала жаңартылған білім беру контекстіндегі бастауыш
мектепте ағылшын тілін оқыту ерекшеліктерін талдауға арналған. Авторлар оқу сабақтарының
элементтерін қарап, бастауыш мектептегі оқу үрдісін ұйымдастырудың әдістері мен әдістерін
үйренді, оқытудың тиімділігіне әсер ететін факторларды сипаттады. Авторлар сондай-ақ бірқатар
проблемаларды ашып, бастауыш мектепте ағылшын тілін үйрену үрдісіне байланысты туындайтын
ұсынымдар беруге тырысты.

25-35 жас аралығындағы әйелдерді сауықтырудағы фитнес құралдары

Аннотация: Зерттеу барысында топтық фитнес жаттығуларын ұйымдастыру арқылы 25-35 жас
аралығындағы әйел адамдарды сауықтырудың психофизиологиялық ерекшеліктері қарастырылды.
Жұмыс тәжірибелік бағытта құрыстырылған. Авторлардың алдына қойған мақсаты: әйел адамдарға
психофизиологиялық сауықтыру бағытында көмек беру үшін топтық фитнес жаттығулар кешенін
құру. Эксперименттік жұмыста 25-35 жас аралығындағы әйел адамдардың дене дайындықтары мен
функционалдық жай-күйі, дене дамуының деңгейлері бағаланды. Міндеттерді іске асыру барысында
зерттеуге қатысқандардың дене дайындықтар, функционалдық жай-күйі, дене даму деңгецлерінің
нәтижелері анықталып, көрсетіліп отырды. 25-35 жас аралығындағы әйел адамдарға арналған
топтық фтнес жаттықтыру кешеніне статодинамикалық және психологиялық блогы да енгізілді.

Молекулярлы өнімдер технологиясын жасау және шикізаттың физика-биологиялық сипаттамаларын зерттеу

Аннотация: Бұл мақалада ақуызды-майлы эмульсия үшін жануардан алынатын шикізат пен өсімдік
шикізаттардың физика-биологиялық сипаттамалары және «Қалыптағы сығымдалған жылқы еті»
молекулярлы ет өнімдер технологиясы қарастырылған.

Павлодар қаласындағы иттер әр түрлі түқымдары пироплазмоздың таратуы

Аннотация: Мақалада Павлодар қаласында «Жан» ветеринарлық клиникасында жүргізілген зерттеулер
нәтижелері келтірілген. 2013-2017 жылдар аралығындағы кезеңде. Иттердегі 348 жағдай
пироплазмозбен тіркелді – пироплазманың тектес паразиттік органдарының туындаған протозойлы
ауруы. Авторлар жануарлар ауруларының клиникалық симптомдарын, сондай-ақ жұқпалы аурулардың
ағынын сипаттайды.